English

ימי פעילות חינוכית לקציני וחיילי כוחות הביטחון

ימי פעילות חינוכית לקציני וחיילי כוחות הביטחון

מחלקת החינוך במרכז יצחק רבין מציעה לקציני וחיילי כוחות הביטחון ימי פעילות העוסקים במורכבותה של החברה הישראלית ובאתגרים העומדים לפתחה, תוך קישור לתפקידם בצה"ל, במשטרה ובשירות הביטחון הכללי.

למציאות עימה מתמודדים המשתתפים, הן כאזרחי המדינה והן כקצינים וחיילים ועוסקות בתובנות, באתגרים וברלוונטיות הנושא לתפקיד אותם הם ממלאים. ניתן להרחיב ולהעמיק בסדנאות נוספות, הרצאות ורבי שיח בהתאם לצרכים החינוכיים של הגוף המזמין. 

מטרת הפעילויות היא להעמיק את השיח המשותף בסוגיות של החברה הישראלית ,מורשת העם  וזהות יהודית ישראלית.
שלושת חטיבות התוכן הן: חברה ישראלית, דמוקרטיה ומנהיגות. הפעילויות במרכז רבין משלבות סיור במוזיאון הישראלי וסדנאות עיבוד הקושרות את תכני הסיור.

על המוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין:

'המוזיאון הישראלי' פורש בפני המבקרים בו את סיפור חייו של יצחק רבין ואת סיפורה של המדינה והחברה הישראלית – שני סיפורים מקבילים שלעיתים התלכדו לאחד. תצוגת המוזיאון העשירה והמרשימה סוקרת את הביוגרפיה האישית של יצחק רבין כשהיא משולבת בסיפורה של החברה הישראלית – החל משנות העשרים של המאה העשרים וכלה ברצח יצחק רבין בשנת 1995. 
המוזיאון מורכב מעשרה חללי תצוגה מרשימים; כל חלל מתייחס – באמצעות אלמנטים ויזואליים שונים – לתקופה אחרת, המשמעותית להבנת התפתחותה של החברה הישראלית והמדינה.  בכל חלל ניתן דגש לתהליכים מרכזיים לכל תקופה ובפרט לאירועי מחלוקת שהם בבחינת אבני בוחן להתמודדותה של החברה הישראלית עם האתגרים המשחרים לפתחה. אירועי מחלוקת אלה מבטאים את סיפורה המורכב של החברה בישראל, את האופן בו נאבקו מגוון הקבוצות החברתיות על עיצוב דמותה של החברה והמדינה. כך, מבטאת תצוגת המוזיאון את סוד כוחו של המפעל הציוני – יכולתו לצלוח אתגרים ולהתגבר על מהמורות, בין אם מבית, בין אם מחוץ, לאורך שנים.    

פירוט יחידות התוכן המוצעות לכוחות הביטחון :
(ניתן לשלב בהתאם לנושא היום את היחידות השונות הכוללות: סיור במוזיאון, סדנאות, הרצאות ורבי שיח)