English

דמוקרטיה שולטטטתתת!!!

כוכבי הרשת חוברים למרכז יצחק רבין למהלך דיגיטל חדש, המיועד לבני נוער ומדגיש את חשיבות הדמוקרטיה בחברה הישראלית. בסדרת הסרטונים שהפיק מרכז רבין לוקחים חלק שישה מכוכבי הרשת הגדולים בישראל, המייצגים קשת רחבה של מגזרים ושבטים בחברה הישראלית. 
כולם יחד מציגים את "פילטר דמוקרטיה", ובעיקר מה קורה כשמסירים אותו.


#שמים_את_הדמוקרטיה_במרכז
# כולנו_שומרים_על_הדמוקרטיה
לא משנה אם אתם בשמאל או בימין, דתיים או חילונים, ערבים או יהודים – אל תוותרו על הדמוקרטיה!