English

מיצג מלחמת ההתשה

מיצג חדש במרכז יצחק רבין - 50 שנה למלחמה. פריטים שלא הוצגו מעולם, סיפורי הגבורה, המבצעים הצבאיים המיוחדים, העמידה העיקשת

המוזיאון הישראלי

המוזיאון פורש בפני המבקרים את סיפורה של המדינה והחברה בישראל ואת סיפור חייו של ראש הממשלה, יצחק רבין, כפסיפס ייחודי ומרתק.

פעילויות חינוכיות

מחלקת החינוך במרכז יצחק רבין מציעה לקבוצות ולארגונים מהמגזר הציבורי והפרטי ימי פעילות והעשרה העוסקים במורכבותה של החברה הישראלית ובאתגרים העומדים לפתחה וכן במנהיגות ודילמות של מנהיגים בזירות פעולה שונות, תוך קישור למטרות הקבוצה ותפקידם של חבריה.

האיש ופועלו

יצחק רבין נולד ב-1 במארס 1922 בירושלים. הוריו, רוזה כהן ונחמיה רבין, היו מחלוצי העלייה השלישית.

ימי עיון וכנסים