"בשבילי הזיכרון: מה נזכור? איך נזכור?"
הערכה כוללת שני מערכי פעילות, המותאמים לתלמידי בתי הספר היסודיים ולתלמידי בתי הספר העל יסודיים. לכל מערך פעילות מצורפת כרזה חינוכית ההולמת את התכנים ואת הפעילויות המותאמים לגיל התלמידים. בנוסף, תוכלו למצוא בערכה עזרים נוספים לציון יום הזיכרון.סרטון "אבני דרך"
© כל הזכויות שמורות למרכז יצחק רבין 2012