English

בימי אבל ותקווה

בימי אבל ותקווה

טקס סיום מחזור של בית הספר לפיקוד ומטה, 27 באוגוסט 1992

דברים למשפחות חללי צה"ל, 11 במרס 1993

יום ירושלים, גבעת התחמושת, 19 במאי 1993

טקס סיום מחזור של המכללה לביטחון לאומי, גלילות, 12 באוגוסט 1993

עצרת זיכרון לחללי השריון, לטרון, 21 באוקטובר 1993

איגרת אל פצועי צה"ל, 3 בדצמבר 1993

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, הר הרצל, 13 באפריל 1994

יום ירושלים, גבעת התחמושת, 9 במאי 1994

איגרת אל המשפחות השכולות, יום הזיכרון, תשנ"ד, 1994

ועידת יד לבנים, ירושלים, 21 ביוני 1994

מסדר ענידת כנפיים, חצרים, 30 ביוני 1994

טקס סיום קורס קצינים, מצפה רמון, 13 ביולי 1994

יום הזיכרון לחללי חיל ההנדסה, חולדה, 1 באוגוסט 1994

אזכרה לחללי הצנחנים, תל-נוף, 13 בספטמבר 1994

יום הזיכרון לחללי מלחמת יום הכיפורים, הר הרצל, 18 בספטמבר 1994

עצרת לזכרו של אלי כהן ז"ל, גלילות, 21 במאי 1995

מסדר ענידת כנפיים, חצרים, 29 ביוני 1995

יום השבעה לפטירתו של מוטה גור ופיגוע האוטובוס ברמת גן, הכנסת, 24 ביולי 1995

דברים למשפחות השכולות בקול ישראל ובגלי צה"ל, ערב יום הכיפורים, תשנ"ו, 1995