English

שרותי הארכיון

הארכיון נותן מענה טלפוני לשאילתות ומאפשר עיון במקום, בתאום מראש,
בימים א-ה בין השעות 08:30-14:30.
טלפונים: 03-7453356 – דורית בן עמי
            03-7453338 – נעמי רפופורט

להלן מחירון העתקה / הדפסה של מסמכים ותצלומים:

סוג המסמך  עלות  
 צילום / הדפסה A4 0.30 ש"ח 
 צילום/ הדפסה A3 0.50 ש"ח 
צריבה לCD 10.00 ש"ח
 העתקת מסמך / תמונה  5.00 ש"ח


* יש לשלם במזומן או באשראי

 להורדת טופס למעיין בחומר ארכיוני לחץ כאן