English

הפקדת חומרים בארכיון

אם ברשותך מסמכים, צילומים או כל חומר אחר אשר קשור בחייו ובהנצחתו של יצחק רבין נשמח אם תבחר להפקידו בארכיון.

טלפונים ליצירת קשר: 03-7453356 (דורית)

כתובת למשלוח חומר בדואר:
מרכז יצחק רבין
רחוב חיים לבנון 8
תל אביב

 להורדת טופס הפקדת חומר בארכיון לחץ כאן