English

אסופה מדברי יצחק רבין

"מדברי יצחק רבין, בקולו ובעטו".

בשנה ה-23 לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, מוציא מרכז רבין אסופה של ראיונות, מאמרים והרצאות, "בקולו ובעטו" של יצחק רבין, המבטאים את עמדותיו המדיניות והביטחוניות מהשנים  1989 - 1995.

ברבים מהם מהדהדים גם אירועים מהעבר, שרבין ראה חשיבות לחזור ולהזכירם, בין השאר, כמבטאי ההמשכיות בעמדותיו, בעיקר בשאלת הסכסוך הישראלי-ערבי. באסופה גם דברים שהשיב  ליריביו וגם לחבריו לדרך על טענתם, כי בהסכם עם אש"ף ביטא מהפך בעמדותיו ופנה לדרך שבעבר התנגד לה.

אנו מקווים שדווקא בימים אלה, במלאת 25 שנים להסכמי אוסלו, ימצא בהם הקורא עניין, וגם תשובות לשאלות העולות עדיין ביחס לתקופה זו בחיי רבין ובתולדותיה של מדינת ישראל.