English

תערוכת מבצע יונתן

התערוכה תיארה את מבצע יונתן להצלת בני הערובה הישראלים באנטבה, אוגנדה. 

ביולי 1976 נחטף מטוס "אייר פראנס" בדרכו מתל אביב לפריז. החוטפים, ערבים וגרמנים, הפנו את המטוס לאנטבה, שם נחת. 

כעבור מספר ימים ממשלת ישראל בראשות יצחק רבין הורתה על פעולת שיחרור במסגרתה כוח מיוחד של צה"ל שהורכב מחיל האוויר, צנחנים, גולני וסיירת מטכ"ל נחת בשדה התעופה באנטבה ובמבצע הרואי שיחררו את בני הערובה והטיסו אותם בחזרה לישראל.
התערוכה הציגה את החטיפה, ימי השבי ואת פעולות הממשלה, המוסד וצה"ל במהלך ימי החטיפה עד לשיחרור. 

התערוכה נסגרה בתאריך 16 באפריל 2017.