English

ארכיון המדינה פרסם לאחרונה פרסום חדש ומקיף על ממשלתו הראשונה של יצחק רבין

ארכיון המדינה פרסם לאחרונה  פרסום חדש ומקיף (בעברית ובאנגלית) המעמיד את יצחק רבין במרכז ושופך אור חדש על ממשלתו הראשונה של יצחק רבין. החוקרים בארכיון המדינה מחזקים  את טענתו של רבין בפרסומם זה, שהסכם הביניים היה שלב לקראת חוזה השלום עם מצרים. כמו כן הפרסום מציג את אחד ההישגים הדיפלומטיים הבלתי ידועים של ממשלת רבין הראשונה: נכונותה של ארצות הברית להישארות ישראל על רמת הגולן בחוזה שלום עתידי עם סוריה.


צילום: משה מילנר, לשכת העיתונות הממשלתית

 
הפרסומים בעברית:

http://israelidocuments.blogspot.co.il/2015/09/4-1975.html
 
http://israelidocuments.blogspot.co.il/2015/09/4-1975_3.html
 

הפרסום באנגלית:
 
http://israelsdocuments.blogspot.co.il/2015/09/turning-point-to-peace-first-rabin.html
 
http://israelsdocuments.blogspot.co.il/2015/09/part-2-from-crisis-to-resolution-and.html