English

אודות המרכז

ב-4 בנובמבר 1995, י"ב בחשוון תשנ"ו, נרצח ראש ממשלת ישראל ושר הביטחון יצחק רבין בידי מתנקש יהודי, בכיכר מלכי ישראל בתל-אביב, בסיומה של עצרת תמיכה בדרכו שנשאה את הכותרת "כן לשלום, לא לאלימות". הרצח אירע בשיאו של מאבק פוליטי קשה על אופייה ועל עתידה של מדינת ישראל, מאבק שלווה בהסתה נגד ראש הממשלה ונגד התהליך המדיני אותו הוביל. רצח יצחק רבין היה רצח פוליטי – ניסיון בוטה לקעקע את אבני היסוד של המשטר הדמוקרטי.

מרכז יצחק רבין הוקם בשנת 1997 מכוח חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, תשנ"ז - 1997. פעילות המרכז מוקדשת להנצחת זכרו ופועלו של יצחק רבין ולבחינת הלקחים שעל החברה הישראלית להפיק מהרצח, מנסיבותיו ומהשלכותיו. המרכז משלב בין פעילות חינוכית-חברתית, הנצחה מוזיאונית ותיעוד ופועל בכל שדרות החברה הישראלית. המרכז פועל כדי לשמש אתר חי ותוסס שיטביע את חותמו על השיח הציבורי בארץ, יעגן את מקומו של יצחק רבין בזיכרון הלאומי ויהווה מוקד משיכה והזדהות לנוער היהודי בארץ ובעולם.
לצפיה בחוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, תשנ"ז-1997 - לחץ כאן


לצפיה בחוק יום הזיכרון ליצחק רבין, תשנ"ז–1997 - לחץ כאן

סיכום שנת העבודה 2021 ותכנית העבודה לשנת 2022 - לחץ כאן

טופס דווח הממונה על חופש המידע