English

תמיכה במרכז רבין

מרכז רבין זכה לתמיכה מאנשים וגופים רבים מהארץ ומרחבי העולם אשר תרמו באדיבותם הרבה למימון הפעילויות השונות. השגת מטרות המרכז לא הייתה מתאפשרת לולא תמיכה זו של אנשים פרטיים, חברות וקרנות אשר פעילותן תואמת את ערכי המרכז.