מועצה ציבורית

מועצה ציבורית

בהתאם לסעיף מס' 5 לחוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין התשנ"ז – 1997, המועצה כוללת 29 חברים אשר ימונו בהתאם להוראות החוק.

חברי המועצה הציבורית :

 • עו"ד אלון גלרט, נציג ציבור.
 • גב' אלירז קראוס, נציגת משרד החינוך.
 • ד"ר אסנת ברתור, נציגת הסגל האקדמי. 
 • פרופ' גבריאלה שלו - נציגת הסגל האקדמי.
 • גב' דליה פניג, נציגת משרד החינוך. 
 • גב' דפנה הראל, נציגת הרשות המקומית. 
 • פרופ' זכי שלום, נציג הסגל האקדמי. 
 • מר חיים סלוצקי, נציג משרד ראש הממשלה.
 • מר יוסי קוצ'יק, נציג ציבור.
 • ד"ר יעקב לזוביק, גנז המדינה. 
 • מר מאלק עמרור, נציג ציבור.
 • מר משה זעפרני, נציג משרד החינוך.
 • גב' נירה שפק, נציגת ציבור.
 • עו"ד סורל הרלב, נציג משרד ראש הממשלה. 
 • מר פנחס מידן-שני, נציג העמותה למען הקמת מרכז יצחק רבין לחקר ישראל.
 • מר רון אלדדי, נציג ציבור.
 • מר רוני קליימן, נציג העמותה למען הקמת מרכז יצחק רבין לחקר ישראל.
 • גב' רחל רבין- יעקב, נציגת העמותה למען הקמת מרכז יצחק רבין לחקר ישראל.
 • מר שלמה מעיין, נציג משרד הביטחון.
 • גב' שרה לזר, נציגת משרד ראש הממשלה.