ועד מנהל

ועד מנהל

בהתאם לסעיף 9 לחוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, תשנ"ז - 1997, הוועד המנהל כולל 9 חברים אשר ממונים בהתאם להוראות החוק.
  • מר יוסי קוצ'יק, נציג ציבור. 
  • מר חיים סלוצקי, נציג משרד רוה"מ. 
  • גב' דליה פניג, נציגת משרד החינוך. 
  • ד"ר יעקב לזוביק, גנז המדינה. 
  • פרופ' זכי שלום, נציג הסגל האקדמי. 
  • ד"ר אסנת ברתור, נציגת הסגל האקדמי. 
  • גב' רחל רבין- יעקב, נציגת העמותה למען הקמת מרכז יצחק רבין. 
  • מר רוני קליימן, נציג העמותה למען הקמת מרכז יצחק רבין. 
  • גב' דפנה הראל, נציגת הרשות המקומית.